Jak vybrat zesilovač

A) Na základě počtu kanálů

V dnešní době jsou na trhu zesilovače mnoha značek s počty kanálů od jednoho do šesti.

Jednokanálové zesilovače neboli monobloky jsou určeny k pohonu subwooferu. Odpovídají tomu i jejich parametry. Mají většinou užší fr.rozsah (např. 5-300Hz), vyšší damping faktor (chcete-li faktor útlumu), subsonický filtr, většinou bass boost (přidávání intenzity basové složky na určité frekvenci) a většinou bass remote (dálkové ovládání).

Více kanálové zesilovače jsou určeny k pohonu reproduktorů. Často se využívají i vícekanálové zesilovače k pohonu subwooferu. Pokud hledáte více kanálový zesilovač a chcete na něj instalovat subwoofer, je důležité, aby tento zesilovač měl ve své výbavě LPF (Low Pass filter – dolní propusť), díky které dokážete upravit frekvenční rozsah přepouštěný do subwooferu. V těchto případech doporučujeme na LPF nastavit hodnotu 80-100Hz.

Pozor: Často naleznete v instalacích základní chybu, kdy na čtyřkanálový zesilovač jsou nainstalovány na můstky 2 subwoofery. Tato chyba vyplývá z nedostatku informací. Čtyřkanálový zesilovač disponuje při zátěži a poklesu napětí ve Vaší instalaci rozdílným příkonem na 1.,2. a 3.,4.kanále. Ve výsledném efektu lze pozorovat rozdílné chování obou subwooferů! V případě, že chcete instalovat 2 subwoofery, vybírejte z dvoukanálových zesilovačů stabilních v můstku do 2 ohmů, nebo nejlépe monoblok!

V případě, že hledáte zesilovač na aktivní pohon reproduktorů, čili buzení zvlášť středobasů a zvlášť výškových reproduktorů bez použití pasivní reproduktorové vyhybky, hledejte zesilovač, který má ve své výbavě HPF (high pass filter – horní propusť), která je schopná pracovat minimálně do 3000Hz. Případně použijete aktivní vyhybku, nebo řídící jednotku, která má ve své výbavě aktivní vyhybku na 3-way aktiv.

Speciální kategorií jsou zesilovače tříkanálové a pětikanálové. Tyto zesilovače jsou přizpůsobeny k pohonu reproduktorů, tak subwooferu. Třetí nebo pátý kanál disponuje podobnými vlastnostmi jako monoblok.

B) Na základě vztahu zatížitelnost reproduktorů (subwooferu) a adekvátního výkonu zesilovače

Hledáte li zesilovač na svoje reproduktory, či subwoofer, držte se jednoduchého pravidla. V případě volby zesilovače na reproduktory by měl výkon zesilovače být v rozmezí 60-80% zatížitelnosti reproduktorů. V případě volby zesilovače na subwoofer, je princip právě opačný. Jeho výkon by měl být cca o 20% vyšší, než je zatížitelnost subwooferu.Uvedeme si malý příklad: na koaxiální, nebo komponentní reproduktory o zatížitelnosti 100W RMS budeme hledat zesilovač v rozmezí 60-80W RMS na kanál, zatímco na subwoofer o zatížitelnosti 1000W RMS budeme hledat zesilovač s výkonem okolo 1200W RMS na kanál.

C) Na základě jejich parametrů

Tak, aby jste se dobře vyznali v parametrech, připravili jsme pro vás tento slovníček

1) Výkon RMS

RMS výkon je často označován jako nominální či sinusový. Je to výkon, který je zesilovač schopen produkovat po celou dobu zapojení. Hledáte li zesilovač na svoje reproduktory, či subwoofer, držte se jednoduchého pravidla. V případě volby zesilovače na reproduktory by měl výkon zesilovače být v rozmezí 60-80% zatížitelnosti reproduktorů. V případě volby zesilovače na subwoofer, je princip právě opačný. Jeho výkon by měl být cca o 20% vyšší, než je zatížitelnost subwooferu.Uvedeme si malý příklad: na koaxiální, nebo komponentní reproduktory o zatížitelnosti 100W RMS budeme hledat zesilovač v rozmezí 60-80W RMS na kanál, zatímco na subwoofer o zatížitelnosti 1000W RMS budeme hledat zesilovač s výkonem okolo 1200W RMS na kanál.

2) Výkon MAX

Maximální výkon je výkon, který je zesilovač schopen zajistit, avšak na kratší dobu než 1s. Z hlediska vybírání zesilovače je tento parametr nepodstatný, proto se raději zaměřte na trvalý výkon RMS.

3) Třída zesilovače

Zesilovače třídy A/B se řadí mezi analogové díky své účinnosti kolem 60%, maximálně ovšem 80%. Tyto zesilovače se dále vyznačují vyššími energetickými ztrátami, což je ovšem jejich jediná nevýhoda. Analogové zesilovače však oproti zesilovačům digitálním disponují kvalitnějším přednesem.

Zesilovače třídy D (digitální) se vyznačují vysokou účinností až 99%. Díky vysoké účinnosti a tím i nižší spotřebě proudu, zajistíte Vaší autobaterii delší životnost.

4) Frekvenční rozsah

Schopnost zesilovače reprodukovat signál od nejnižšího kmitočtu po nejvyšší, resp. schopnost reproduktoru věrně reprodukovat zvuk v konkrétním frekvenčním pásmu.Čím větší frekvenční rozsah je, tím lépe – zvuk je podán věrněji a detailněji! Pokud se ale vrátíme do biologie a k schopnostem člověka, zjistíme, že člověk slyší do 20kHz. Některé osobnosti jsou schopni vnímat do 25kHz, ale to se jedná spíše o opravdu vyjímečný počet jedinců, kteřý by se dal vyjádřit procentuálně menším číslem, než je 0,1.

5) Odstup signál/šum

Odstup signál od šumu vyjadřuje rozdíl úrovní nejsilnějšího signálu přenášeného bez limitace a hladiny šumu v poměrových jednotkách dB. Hodnota u vyšší řady zesilovače by měla být alespoň 100dB v pásmu 20 Hz – 20 kHz. U nižších řad zesilovačů se potkáme s hodnotou 70dB, u řad vyšších s hodnotami přesahujícími 100dB.

6) Harmonické zkreslení

Harmonické zkreslení vyjadřuje změnu křivky signálu výstupního oproti signálu vstupního. Toto zkreslení se skládá z více druhů (podle projevů, vzniku, atd.)

7) Napájecí napětí

Napájecí napěti je napětí, při kterém zesilovač disponuje výkonem udaným výrobcem. Při poklesu napětí dochází i k poklesu výkonu zesilovače. Při špatně zvolené napájecí kabeláži, nebo v případě špatné autobaterie nebo dobíjení alternátoru může dojít při kolísání napětí v soustavě až k poškození koncových spotřebičů! Držte se proto pravidla, kdy by se celá soustava měla pohybovat v hodnotách 12-14,4V.

8) Rozsah dolní propusti (LPF)

Rozsah dolní propusti často uveřejňován jako LPF, LP nebo Low pass (filter) je schopnost zesilovače, díky které pomocí potenciometru nastavíte horní frekvenční hranici. Obrazně řečeno ořezáváte vršek. Dolní pásmová propusť se využívá k nastavení frekvenčního rozsahu pro subwoofer aby nedošlo k jeho poškození na základě zbytečného zatěžování vysokými frekvencemi.Příklad: Zesilovač disponuje fr.rozsahem 20Hz-20kHz. Vy nastavíte na dolní pásmové propusti (která je regulovatelná 30-150Hz) rovných 80Hz. Na základě takto nastavené propusti pujde do Vašeho subwooferu signál pouze v rozmezí 20-80Hz.

9) Rozsah horní propusti (HPF)

Rozsah horní propusti často uveřejňován jako HPF, HP nebo High pass (filter) je schopnost zesilovače, d íky které pomocí potenciometru nastavíte spodní frekvenční hranici. Obrazně řečeno ořezáváte spodek. Horní pásmová propusť se využívá k nastavení frekvenčního rozsahu pro středobasy, nebo výškové reproduktory aby nedošlo k jejich poškození na základě zbytečného zatěžování nízkými frekvencemi.Příklad: Zesilovač disponuje fr.rozsahem 20Hz-20kHz. Vy nastavíte na horní pásmové propusti (která je regulovatelná 30-300Hz) rovných 120Hz. Na základě takto nastavené propusti pujde do Vašich reproduktorů signál pouze v rozmezí 120Hz-20kHz. Díky takto nastavené propusti nebudou Vaše středobasy zbytečně zatěžovány nízkými frekvencemi a lze je zatížit větším výkonem bez příznaku skreslení.

10) Strmost propusti

Útlum filtru je dán takzvanou strmostí – určuje o kolik decibelů se sníží signál na dané frekvenci f1, která je definovaná dělící frekvencí a intervalem. Nejčastěji je strmost u reproduktorových výhybek uváděna v jednotkách [dB/oct] (čti: decibel na oktávu), z čehož vyplývá, že frekvence f1 je dvakrát vyšší (u dolní propusti), resp. poloviční (u horní p.), než je frekvence f0.

11) Rozsah nízkoúrovnostních vstupů (RCA – signálové)

Aby mohl zesilovač plnit svoji funkci, vyžaduje vstupní signál určité síly, která je u různých zesilovačů různá. Hlavní jednotka by na druhé straně měla disponovat dostatečně výkonnými výstupy předzesilovače, abychom z koncového stupně mohli získat maximální výkon. Koncové stupně jsou za tímto účelem vybaveny regulátorem GAIN, pomocí něhož lze nastavit vstupní citlivost tak, abychom z našeho zesilovače mohli dostat maximální možný výkon a nepřetížili ho.

12) Předzesílené výstupy

Předzesílené výstupy umožňují použití dalších externích výkonových spotřebičů (v našem případě dalšího zesilovače). Tuto vlastnost využijeme spravidla v případě, kdy Vaše autorádio disponuje pouze jedním párem RCA výstupů a my potřebujeme zapojit 2. zesilovač. Nesnižujeme potom kvalitu signálu Y-RCA redukcemi, ale propojujeme zesilovače mezi sebou.

13) Reproduktorové (vysokoúrovnostní) vstupy

Reproduktorové vstupy využijete k zapojení zesilovače na vysokoúrovnostní vedení signálu. Jedná se tedy o klasickou dvoulinku vedenou z autorádia z ISO konektoru. Díky této výbavě lze zesilovač zapojit na autorádio, které nedisponuje nízkoúrovnostními výstupy (často definovanými jako RCA výstupy). U takto vybavených zesilovačů naleznete redukce na reproduktorovou dvoulinku rovnou v příslušenství.

14) Minimální impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjadřující odpor, jaký reprosoustava vystavuje procházejícímu proudu. Je pravidlem, že impedance reprosoustavy má být stejná nebo vyšší než je údaj uvedený na přístroji. Proto vždy u volby reproduktorů a zesilovače dbejte na to, aby impedance sobě odpovídaly, nebo aby výsledná impedance reproduktorů či subwooferů byla vyšší, než je minimální impedance jednoho kanálu, či můstku.

Příklady:Na reproduktory o impedanci 4Ohmy hledejte zesilovač, který odpovídá svým výkonem 60-80% zatížitelnosti reproduktorů na 4ohmy. Stejný případ by byl u reproduktrů 2ohmových.Vyjímkou jsou vícecívkové subwoofery. Například subwoofer s impedancí 4+4ohmy lze zapojit na zesilovač, který je stabilní na kanál nebo v můstku na 8 nebo 2ohmy. Subwoofer s impedancí 2+2ohmy lze zapojit na zesilovač, který je stabilní na kanál nebo v můstku na 4 nebo 1ohm. Subwoofer s impedancí 1+1ohm lze zapojit na zesilovač, který je stabilní na kanál nebo v můstku na 2 nebo 0,5ohmu.